Idiomes


Idiomas

Som Escola pertany, des de la seua creació, a la xarxa de centres plurilingües. De forma gradual s’ha anat incorporant l’anglès com a llengua vehicular en algunes matèries, unit així a l’aprenentatge del valencià i del castellà.

Apostem pel coneixement d’idiomes com a garantia per a millorar la comunicació amb els altres i amb el món global en el qual ens trobem, per açò, en educació secundària, oferim, a més, el francès com a optativa i ens hem marcat l’objectiu d’augmentar la participació en aquells programes que permeten un millor desenvolupament dels coneixements en llengües a través d’experiències pràctiques directes.

*  *  *

Som Escola pertenece, desde su creación, a la red de centros plurilingües. De forma paulatina se ha ido incorporando el inglés como lengua vehicular en algunas materias, unido así al aprendizaje del valenciano y del castellano.

Apostamos por el conocimiento de idiomas como garantía para mejorar la comunicación con los demás y con el mundo global en el que nos encontramos, por ello, en educación secundaria, ofrecemos, además, el francés como optativa y nos hemos marcado el objetivo de aumentar la participación en aquellos programas que permitan un mejor desarrollo de los conocimientos en lenguas a través de experiencias prácticas directas.