La Cooperativa


cooperatives

Per a ser conseqüents amb els nostres principis hem reestructurat l’organització del centre per a crear una cooperativa escolar en la qual tots els integrants tenim participació, incloent als pares i mares i als/as alumnes/as.

El funcionament d’una cooperativa escolar possibilita que els xiquets/as prenguen consciència de la importància del treball en comú, de la solidaritat, de l’esforç propi i l’ajuda mútua, preceptes que constitueixen els pilars fonamentals de l’acció cooperativa.

La cooperativa en Som Escola impulsa l’exercici ple del diàleg, la creativitat, la participació i la tolerància afavorint un model educatiu basat en la integració social.

*  *  *

Para ser consecuentes con nuestros principios hemos reestructurado la organización del centro para crear una cooperativa escolar en la que todos los integrantes tenemos participación, incluyendo a los padres y madres y a los/as alumnos/as.

El funcionamiento de una cooperativa escolar posibilita que los niños/as tomen conciencia de la importancia del trabajo en común, de la solidaridad, del esfuerzo propio y la ayuda mutua, preceptos que constituyen los pilares fundamentales de la acción cooperativa.

La cooperativa en Som Escola impulsa el ejercicio pleno del diálogo, la creatividad, la participación y la tolerancia favoreciendo un modelo educativo basado en la integración social.

Organigrama

Equipo directivo:
team member

Raquel Torner


Directora
team member

Marta Córdoba


Jefa de estudios de Infantil
team member

Elena Raffi


Jefa de estudios de Primaria
team member

Joan Vidal


Jefe de estudios de Secundaria
Consejo rector:
team member

Chelo Cervera


Presidenta
team member

Alex Penadés


Secretario
team member

Amparo Gallart


Vocal