La Cooperativa


cooperatives

Per a ser conseqüents amb els nostres principis hem reestructurat l’organització del centre per a crear una cooperativa escolar en la qual tots els integrants tenim participació, incloent als pares i mares i als/as alumnes/as.

El funcionament d’una cooperativa escolar possibilita que els xiquets/as prenguen consciència de la importància del treball en comú, de la solidaritat, de l’esforç propi i l’ajuda mútua, preceptes que constitueixen els pilars fonamentals de l’acció cooperativa.

La cooperativa en Som Escola impulsa l’exercici ple del diàleg, la creativitat, la participació i la tolerància afavorint un model educatiu basat en la integració social.

*  *  *

Para ser consecuentes con nuestros principios hemos reestructurado la organización del centro para crear una cooperativa escolar en la que todos los integrantes tenemos participación, incluyendo a los padres y madres y a los/as alumnos/as.

El funcionamiento de una cooperativa escolar posibilita que los niños/as tomen conciencia de la importancia del trabajo en común, de la solidaridad, del esfuerzo propio y la ayuda mutua, preceptos que constituyen los pilares fundamentales de la acción cooperativa.

La cooperativa en Som Escola impulsa el ejercicio pleno del diálogo, la creatividad, la participación y la tolerancia favoreciendo un modelo educativo basado en la integración social.

 

PORTAL DE TRANSPARÈNCIA