Escoletes


Per a facilitar la conciliació entre família, escola i treball, oferim servei d’escoleta fora de l’horari lectiu per a aquelles famílies que ho necessiten.

  • Escoleta matinera: De 8h a 9h (Dilluns a divendres)
  • Escoleta de migdia: De 13.45h a 15h (Només divendres, per a alumnat de menjador)

 

Per a més informació, contacteu amb rosa.gonzalez@somescola.com 🙂